Продукти
Търси по:

Проучване върху влиянието на EPs 7630, фитотерапевтичен лекарствен препарат от Pelargonium sidoides (Пеларгониум сидоидес) върху репликацията на широк панел от респираторни вируси.

Проучване върху влиянието на EPs 7630, фитотерапевтичен лекарствен препарат
от Pelargonium sidoides (Пеларгониум сидоидес) върху репликацията на широк панел
от респираторни вируси.

Екстрактът от Pelargonium sidoides EPs 7630 е регистриран медикамент за лечение на

остър бронхит в Германия. Механизмите на действие на EPs 7630, оказващи позитивен
ефект при пациенти с бронхит включват имуномодулаторни и цитопротективни ефекти,
подтискане на взаимодействието между бактерия и клетката-домакин и повишаване
честотата на цилиарното биене на респираторните клетки. В това проучване ние

изследваме влиянието на EPs 7630 върху репликацията на широк панел от
респираторни вируси. Оценката на цитопатогенните ефекти, причинени от вирусите, и

вирусните титри показва, че EPs 7630 в концентрации от 100µg/ml има влияние върху
репликацията на щамове сезонни инфлуенца А вируси (H1N1, H3N2), респираторносинцитиален вирус, човешки корона вирус, пара-инфлуенца вирус и коксаки вирус,
но няма ефект върху силно патогенния инфлуенца А вирус (H5N1), аденовирус и

риновирус. Следователно, антивирусният ефект на EPs 7630 би могъл да допринася за
наблюдаваните благоприятни ефекти на лекарството при остър бронхит.

Цялото проучване вижте тук:

2011_michaelis