Продукти
Търси по:

Проучване доказва ефикасността и добрия профил на поносимост на Витанго при пациенти със Синдром на Хронична Умора

Резултати от отворено проучване на Rhodiola rosea (WS® 1375) при пациенти със Синдром на Хронична Умора демонстрират много добра ефективност и профил на поносимост

Yevgeniya Lekomtseva1, Irina Zhukova2, Anna Wacker3

1. State Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Neuroimmunology and Headache Department, Kharkiv, Ukraine; 2. Neurology Department, Tomsk Medical University, Tomsk, Russia; 3. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Germany

За да продължите да четете статията е необходимо да декларирате, че сте медицинско лице.

Въведение: Екстрактът от корени и коренища на Родиола розеа или Златен корен (WS® 1375) е растителен лекарствен продукт за временно облекчение на симптоми на стрес като умора и чувство на слабост.

Препоръчителната дневна доза е 400 mg.

Метод: Проучен е сух екстракт на Родиола розеа при 100 лица със Синдром на Хронична Умора (СХУ) в отворено многоцентрово клинично проучване, като пациентите са приемали 2 × 200 mg WS® 1375 за 8 седмици. Резултатите са измерени по скалата и тестовете за умора. Пилотният характер на проучването е определен от широкия спектър на пациентите, страдащи от умора като цяло и от сравнително дългата му продължителност.

Резултати: Още след първата седмица лечение е наблюдавано подобрение на сиптомите. Допълнително симптомите на умора са продължили да намаляват със статистически значимо подобрение на 8-та седмица.

Оценката за безопасност и поносимост на екстракт от Родиола розеа (WS® 1375)  е демонстрирала много добър профил, тъй като повечето от нежеланите реакции са били леки и не са били свързани с медикамента.

Заключение: Резултатите показват,че екстрактът от Родиола розеа 2 × 200 mg може да бъде ефективен за лечение при пациенти страдащи от продължителна или хронична умора с благоприятен профил на безопасност и поносимост.

За повече информация (оригинална статия):