Продукти
Търси по:

Монаколин К от червен ферментирал ориз намалява сърдечно-съдовия риск

Дислипидемиите са вторият по значимост сърдечно-съдов рисков фактор след  артериалната хипертония (АХ). Около 75% от всички ССЗ в световен мащаб се дължат на неконтролирани АХ, дислипидемия и/или тютюнопушене. Европейското ръководство за поведение при дислипидемия от 2016 г. обръща специално внимание на ефекта на хранителните добавки и функционалните храни при лица с променени липидни нива.

Препаратите от растителен произход и хранителните добавки се превръщат във все по-привлекателна алтернатива за профилактика на хиперхолестеролемията и за повлияване на минимални отклонения на холестерола от нормата, най-вече при пациенти с гранични стойности.

Добрата поносимост, оптималната цена и благоприятните ефекти на хранителните добавки и функционалните храни са причина за все по-широката им употреба. Оценката на ефекта им включва както наличие на клинични доказателства за благоприятни ефекти за подобряване на здравето или  намаляване на риска от заболяване, така и  демонстрация на добра поносимост при липса на сериозни нежелани реакции.

Ферментиралият червен ориз (Red Yeast Rice-RYR) е източник на пигмент, който е бил използван в Китай като оцветител за храни и овкусител в продължение на векове. Гъбата Monascus се използва за ферментация на червен ориз и други растителни продукти, поради което полученият биоактивен продукт се нарича монаколин К.

Хипохолестеролемичните ефекти на ферментиралият червен ориз (RYR), в частност на  биоактивното вещество Монаколин в него, са свързани с механизъм, подобен на ефекта на статините, а именно инхибиране на хидроксиметилглутарил-коензим А (HMG-CoA) редуктаза, ензим участващ в ранния етап  на образуване на холестреол в черния дроб, като особено добре се повлиява ниско-плътностния холестреол.

В рандомизирано клинично проучване от Китай при пациенти с коронарна болест на сърцето частично пречистен екстракт от (RYR) намалява повторните сърдечно-съдови инциденти с 45%.1

Клинично значим хипохолестеролемичен ефект (до 20% намаление) се наблюдава при препарати с RYR, осигуряващи дневна доза от 2.5–10 mg моноколин K.2

Европейската комисия по безопасност на храненето (EFSA, European Food Safety Authority) също потвърди ролята на фитостеролите и монаколин К в превенцията на сърдечно-съдовите заболявания. Тя дава положително становище за приложението на монаколин К като функционална храна с холестерол – понижаващ ефект. Желаният ефект може да бъде постигнат с ежедневен прием на монаколин К в доза 10 mg от препарати на червен ферментирал ориз. 3

Хранителните добавки, съдържащи пречистен RYR, могат да се считат подходящи за лечение при хора с леко до умерени повишени плазмени концентрации на холестерол, както и при лица с непоносимост към статини.

PROFICHOL FORTE е натурален статин (фитостатин), съдържащ екстракт от червен ориз (стандартизиран Монаколин К 10 mg) и допринася за поддържане на нормално ниво на холестерола в кръвта. Допълнителното съдържание на Витамин B6, B12 и фолиева киселина (витамин B9) повлияват и правилния метаболизъм на хомоцистеина, който е самостоятелен сърдечно-съдов рисков фактор. Дозира се 1 таблетка на ден, вечер.

PROFICHOL FORTE допринася за поддържане на нормалното ниво на LDL холестерола и за нормалния метаболизъм на хомоцистеина и служи за ранна първична профилактика на хиперхолестеролемията.


  1. Taylor HA, Penman AD, Han H, Dele-Michael A, Skelton TN, Fox ER, Benjamin EJ, Arnett DK, Mosley TH Jr. Left ventricular architecture and survival in African-Americans free of coronary heart disease (from the Atherosclerosis. Risk in Communities [ARIC] study). Am J Cardiol. 2007;99:1413-1420.
  2. Schiffrin EL, Lipman ML, Mann JF. Chronic kidney disease: effects on the cardiovascular system. Circulation.2007;116:85-97.
  3. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2304