Продукти
Търси по:
Леваксан® / Levaxan® 80 mg етерично масло от теснолистна лавандула х 14 капсули

Леваксан® / Levaxan® 80 mg етерично масло от теснолистна лавандула х 14 капсули

Растителен лекарствен продукт за лечение на временна тревожност.
Растителен лекарствен продукт

Описание

Леваксан® е растителен лекарствен продукт, който се използва за лечение на временна тревожност, съдържа 80 mg етерично масло от теснолистна лавандула.

Леваксан® се използва за лечение на временна тревожност.
Допълнителна информация свързана с употребата:
Тревожността може да включва един или няколко временни симптоми, като например притеснение, коeто трудно се контролира, безпокойство, напрежение или нарушениe в съня.
Леваксан® е показан при възрастни.

Какво съдържа Леваксан®
1 мека капсула съдържа:
– Активно вещество: 80 mg етерично масло от теснолистна лавандула (Lavandula angustifolia Miller. aetheroleum), (лавандулово масло, Silexan®).
– Другите съставки (помощни вещества) са: състав на капсулно съдържимо: рафинирано рапично масло. Обвивка на капсулата: сукцинилиран желатин; глицерол 85%; сорбитол 70%, течен (некристализиращ); алуминиева сол на карминова киселина (Е 120); алуминиева сол на патент синьо V (Е 131); титанов диоксид (Е 171).

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:
Възрастни:
Трябва да приемате една мека капсула веднъж дневно приблизително по едно и също време.
Не трябва да приемате Леваксан® по-дълго от 3 месеца. Ако симптомите не се променят след 1 месец лечение или, ако симптомите се влошат, трябва да се консултирате с Вашия лекар.

Меките капсули трябва да се приемат несдъвкани с достатъчно течност (за предпочитане чаша вода).
Леваксан® не трябва да се приема в легнало положение.

Леваксан® не трябва да се приема от лица на възраст под 18 години.

Предупреждения и предпазни мерки:
Ако страдате от прекомерна тревожност и/или безпокойство, които е трудно да контролирате и/или имате три или повече свързани с тревожността симптоми (напр. безпокойство, умора, затруднено концентриране, раздразнителност, мускулно напрежение, нарушение на съня) по-продължително време, трябва да се консултирате с лекар, защото е възможно да страдате от психично заболяване, което се нуждае от медицинско наблюдение.
Ако имате усещането, че симптомите Ви остават непроменени след едномесечно лечение или ако симптомите се влошат, говорете с Вашия лекар.
Употребата на Леваксан® не се препоръчва при пациенти, страдащи от тежко увреждане на бъбречната функция, което изисква диализа, тъй като липсват клинични данни.

Има само ограничени данни за употребата на Леваксан® при пациенти на възраст над 65 години.

Деца и юноши:
Леваксан® не се препоръчва да се използва при деца и юноши на възраст под 18 години, тъй като няма достатъчно налични данни за приложението на лекарствения продукт в тази възрастова група.

Други лекарства и Леваксан®:
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Не е съобщаван случай на взаимодействия на Леваксан® с други лекарства. Според наличните данни не се очакват взаимодействия с други лекарства.
Наличните експериментални данни не предоставят доказателства относно взаимодействия с други ЦНС-активни вещества. Като предпазна мярка, Леваксан® не трябва да се приема заедно с други анксиолитици, седативни лекарства или алкохол, тъй като липсват клинични данни за потенциални взаимодействия.

Бременност и кърмене:
Бременност:
Експерименталните изследвания не предоставят никакви данни за вреден ефект на Леваксан® при бременни жени. Тъй като няма налични клинични данни за употребата на Леваксан® по време на бременност, този продукт не се препоръчва да се приема тогава.

Кърмене:
Не е известно дали съставките на активното вещество или техните метаболити се екскретират в кърмата. Поради това кърмещите жени не трябва да приемат Леваксан®.

Шофиране и работа с машини:
Според резултатите от клинично изпитване, предназначено да оцени влиянието на Леваксан® върху способността за шофиране при сравнително малък брой здрави лица, Леваксан® не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини. Въпреки това, пациентите, които се чувстват неразположени – например изпитват умора – не трябва да шофират или да работят с машини. Няма налични данни за пациенти на възраст над 58 години.

Леваксан® се предлага в опаковка по 14 меки капсули.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 30 °C.

Преди употреба прочетете листовката.
Лекарствен продукт. Отпуска се без рецепта.

Подобни продукти