Продукти
Търси по:

Когато ви болят зъбите

Когато пиенето на топло кафе или консумацията на сладолед не доставя удоволствие

От много години свръхчувствителността на твърдите зъбни тъкани е голям, сложен проблем за значителна част от населението на земята.

Всеки четвърти пациент, посещаващ стоматологичен кабинет, страда от това заболяване!

С термина „хиперестезия“ е прието да се обозначава повишената, болезнена чувствителност на твърдите зъбни тъкани към действието на температурни, химични и механични дразнители. Най-често това явление се наблюдава при патологии на зъбните тъкани с некариозен произход, а също и при кариес и заболявания на пародонта. Болните от хиперестезия нерядко изпитват болка с различен интензитет и характер – от неприятно усещане до силно усещане за болка, не само по време на хранене, но и при употреба на студена и топла вода, чистене на зъбите и др.

Хиперестезията на зъбите се наблюдава при оголена коренова повърхност, свързана с рецесия на гингивата при заболяване на пародонта или неправилно миене на зъбите с четка и абразивна паста за зъби. Тя се среща при лица, носители на частични протези с куки и при лица с клиновидни дефекти, ерозио и абразио на зъбите. Главният симптом на дентиновата хиперестезия е остра, внезапна, краткотрайна болка, която се появява след термично (въздушна струя) или тактилно (употреба на зъбна четка) дразнене.

Важно е да се отбележи, че в Европа и САЩ има много страдащи от такива проблеми хора. В САЩ те са над 40 млн, от които при около 10 млн проблемът е хроничен. При тези случаи за профилактика и лечение често се използват десензитивни пасти за зъби. В някои страни и в САЩ тези пасти за зъби се третират като лекарствени средства, отпускани без рецепта. Строго се следи за тяхната ефективност и безопасност на употреба.

Около 20% от населението на Западна Европа страда от зъбна свръхчувствителност. При проучване как 152 пациенти преценяват проблема със свръхчувствителността на зъбите 22% дават отговор, че това е много сериозен проблем, 63% го намират сериозен в определена степен и само 9% считат, че това не е проблем, заслужаващ внимание. Според проучваните свръхчувствителността на зъбите се дължи на различни причини, като заболяване на зъбите (24%), болезнени зъби (14%), оголен зъбен корен (9%), първи сигнал за периодонтоза (6%) или температурни промени (6%); 36% не могат да преценят.

В проучване, направено в България върху 479 пациенти от 30 до 59 години, е установено, че сензитивни зъби имат 63%, от които 45% имат такива проблеми рядко, а 18% – често.

Механизмът, по който изброените дразнители предизвикват болка, е все още неизяснен. Единодушно е обаче становището на изследователите, които се занимават с този проблем, че като патологична реакция зъбните хиперестезии са клиничен израз на нарушена бариерна функция на емайла или на открития дентин.

Дискутират се въпросите относно факторите, влияещи върху появата на хиперестезиите, както и начинът на предаване на болката и морфологичната основа на дентиновата чувствителност. Въпреки че механизмът на предаване на дразненето не е точно определен, ясно се откроява становището относно участието на дентиновите каналчета, техните нервни окончания и съдържащите се в тях вещества. Именно тази е базата, на която се основава лечението на свръхчувствителността на зъбните тъкани.

Като причини за хиперестезията се посочват: загуба на емайл чрез механични (травматични) увреждания, некоректна почистваща техника, лоша орална хигиена, химични въздействия, консумиране на много кисели храни и напитки, оголване на дентиновите повърхности, дължащо се на гингивална рецесия, хронични периодонтални заболявания, периодонтални оперативни намеси, възрастови фактори. Причина за хиперестезията може да бъде и заболяването бруксизъм, при което болните скърцат със зъбите си нощно време, докато спят, под влияние на стресови натоварвания.

Денталният лекар следва да установи причините, като:

  • изследва визуално зъбите и венците с оглед откриване и лечение на развалените зъби;
  • направи рентгенография с оглед оценка на зъбите, които са травмирани;
  • направи оклузален анализ за откриване на интерференции, произтичащи от дъвкателни проблеми.

Лечението е комплексно и освен всичко друго включва и употреба на десензитивна паста, смяна на неподходящата техника на почистване, диета и хранителен режим (без газирани напитки).

Съществената разлика между обикновените и десензитивните пасти за зъби е наличието в техния състав на определени химични вещества с терапевтичен ефект. Важно е използваните абразиви да гарантират регулирана абразивност и безопасна употреба. Известна степен на абразивност е желателна, но над определени нива процесът става опасен, особено при наличие на повреден емайл и дефекти на циментно-емайлната граница. Повечето пасти за зъби, включително и десензитивните, имат абразивност по RDA от 50 до 150. Този интервал на RDA-стойността е включен в този на M. Pader, който е от 50 до 200. Последният интервал се изисква за пастите за зъби, за да бъдат те безвредни и ефективни.

Втората важна характеристика на десензитивните пасти за зъби е ароматът. Повечето от тях имат по-особен вкус и аромат поради включването на терапевтични агенти в тях. Този факт не ги прави по-малко приложими, но стоматолозите и фармацевтите следва да обяснят това на пациентите си.

На трето място е важно влиянието на останалите вещества, влизащи в състава на десензитивните пасти за зъби. Те могат да подпомогнат активния продукт да попадне в дентиновите тубули.

Съществува значителен брой средства, които се използват в стоматологичната практика за обезболяване на свръхчувствителни зъби. В зависимост от степента на клиничното протичане на хиперестезиите, тези средства включват десензитивни пасти за зъби, лекарствени средства и комбинация от медикаменти с последващо измиване на зъбите с паста за зъби.

В литературата са описани редица орални препарати, включващи десензитивни вещества като стронциев хлорид, стронциев ацетат, калциев хидроокис, калиев нитрат и др.

През последните години продължава търсенето на обезболяващи средства, които да се произвеждат лесно и икономично, чрез които ефективно да се постига желаното десензитивно действие, без да се възпалява гингивата и да се обезцветяват зъбите. Те трябва да не са токсични и в същото време да имат продължителен ефект, запазващ се по време на съхранението на препарата.

Начин на действие на активните продукти: блокират дентиновите тубули (стронциев хлорид, стронциев ацетат, натриев монофлуорфосфат, калаен флуорид); намаляват възбудимостта на нерва (калиев нитрат, калиев хлорид, калиев цитрат).

Калиевият нитрат се въвежда в практиката след 1974 г. Той се посочва от твърде много автори като обезболяващо вещество, притежаващо необикновено, ефективно и продължително действие, когато се прилага при свръхчувствителни зъбни тъкани (открития дентин или цимент). Той не дразни гингивата и не обезцветява зъбите. Прилага се както във вид на воден разтвор в концентрация от 1 до 10% за локално лечение, така и във вид на паста за зъби със съдържание на калиев нитрат от 5 до 15% – за профилактика и лечение. Приложен като обезболяващ агент при чувствителни зъби, калиевият нитрат води до успокояване на болката само на тези зъби, без да се наблюдават странични действия, както и въздействие върху тъканите в близост до заболелите зъби. При това десенсибилизиращото действие продължава за дълъг период от време.

Това е отговорът на експертите от Д-р Тайс Натурварен – Лакалут (Lacalut) extra sensitive паста за зъби при дентинова свръхчувствителност!