Продукти
Търси по:

Научна среща на фирма Натурпродукт с общо-практикуващи лекари

На 27 септември в София беше проведена научна среща на фирма Натурпродукт с общо-практикуващи лекари, посветена на здравните проблеми и съвременния начин на живот.

Академик проф. Д-р Иван Миланов демонстрира  какви са последствията на хроничния стрес както върху физическото, така и върху психическото ни здраве. Подчертано беше, че всеки индивид има различни адаптационни възможности към стреса, както и различни прояви – затруднената концентрация, паметови нарушения, трудно вземане на решения при едни или повишено кръвно налягане, сексуални нарушения или поведенчески промени при други. При най-тежките случаи се развиват депресия, тревожност и burn out синдром (синдром на прегряване; изпепеляване). Обърнато беше внимание на факта, че при над 70% от случаите пациентите с хроничен стрес имат физикална симптоматика, поради което непрестанно търсят лекарска помощ, а от друга страна постоянните соматични оплаквания могат да доведат до поява на тревожност и/или депресия.

Лекторът представи възможностите на новия растителен медикамент на фирмата – Витанго за лечение и на физическите, така и на психическите симптоми на стреса. Активната съставка на Витанго ( WS 1375) е eкстрактът от Родиола розеа, който спомага за адаптирането на организма към хроничния стрес. Академик Миланов информира, че екстрактът от Родиола розеа, познат още от древността, в днешно време е признат от Световната Здравна Организация (2005г.) и Европейската агенция по лекарствата – ЕМА (2012 г.) като традиционен растителен медицински продукт за повлияване симптомите на стрес, като умора и обща слабост. Той обясни механизма на действие на Витанго – съхранява енергийните резерви от една страна, а от друга нормализира нивата на хормоните на стреса. Така намалява умората, липсата на мотивация и понижената активност от една страна, а от друга повлиява напрежението, безпокойството и раздранителността, свързани с ежедневния стрес.

В заключение беше отбелязано, че съвремието със своята интензификация на живот и информационно пренасищане увеличава честотата на тревожност, депресия и burn out синдром, като търсене на адекватна лекарска помощ и навременно лечение  могат да предотврати развитието  на сериозни здравословни последствия.

Втората лекция, на доц. д-р Борислав Георгиев бе посветена на сърдечно-съдовия риск, свързан с повишените нива на  холестерола и на възможностите за ранна профилактика на липидните нарушения с фитостатина Профихол Форте.

Лекторът обърна внимание на начина на формиране на атеросклеротичните плаки, и че този процес започва още от млада възраст. За съжаление бива откриван и лекуван понякога след възникване на усложнения, например в коронарните съдове с развитие на инфаркт на миокарда, стенокардия или сърдечна недостатъчност или в каротидните артерии с инциденти от преходно исхемично нарушение на мозъчното кръвообращение или инсулт.

meeting-2016-sep-sofia-4

Доц. Георгиев обобщи начина на формиране на т. нар. SCORE –  калкулатор на системния коронарен риск, при което значение имат и други фактори, освен холестерола – възраст, пол, систолно артериално налягане и тютюнопушене.

Той изтъкна факта, че като вторична профилактика и  лечение  на хиперхолестеролемията основен избор на лечение са статините. Обърна обаче внимание, че най-добрите от тях могат да редуцират нивата на холестерола максимум до 55% и че 10-15% от пациентите имат непоносимост към тях.

С оглед намаляване на сърдечно-съдовата заболеваемост е необходимо да се обърне сериозно внимание на първичната профилактика, както и на най-ранната, предболестна профилактика на липидните нарушения. Обяви и кампанията на СЗО за намаляване с 25% на смъртността от сърдечни заболявания до 2025 г, в световен мащаб.

Именно на ниво най-ранна и първична профилактика той отбеляза мястото на фитостатина Профихол Форте (Монаколин К) на фирма Натурпродукт. Монаколин K е натурален статин, извлечен от ферментирал червен ориз, който подпомага поддържането на нормалното ниво на холестерол в кръвта.

Хипохолестеролемичните му ефекти са свързани с механизъм подобен на статините – повлиява най-ранните прцеси на образуване на холестреол в черния дроб, като особено добре се повлиява ниско-плътностния холестреол (т. нар. лош холестерол).

Беше подчертан  факта, че Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) през 2011г. също е потвърдил благотворното  му влияние върху нивата и на общия и на ниско-плътнстния холестерол при прием от 10 mg дневно, a през 2016г е включен  в препоръките за лечение на дислипидемия от Европейското Кардиологично Дружество (ECS) и Европейското Атеросклеротично Дружество (EAS) като са му дадени най-висока степен на доказателственост по отношение на специфични промени на начина на живот, които намаляват нивата на холестерола.

Лекторът обобщи резултатите от няколко проучвания, направени с Профихол Форте, които демонстрират понижение както на общия, така и на т.нар. лош холестреол, като същевремено водят и до увеличение на високо-плътностния, т. нар. добър холестерол. Не напоследно място подчерта и изключително добрия му профил на поносимост.

В заключение, срещата на фирма Натурпродукт акцентира върху на съвременния стресов начин на живот, който в повечето случаи не можем да променим.

Можем обаче да опитаме да се адаптираме към него, както и от рано да помислим за всички възможни последствия и да вземем навременни мерки.

Двата продукта на Натурпродукт Витанго и Профихол Форте ни дават изключително добра възможност за това.

meeting-2016-sep-sofia-3meeting-2016-sep-sofia-5