На тази страница може да докладвате нежелани реакции, инциденти, събития или ефекти, свързани с употребата или приложението съответно на лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки или козметични продукти, дистрибутирани от Натурпродукт ООД: София-1592, бул. Христофор Колумб № 64; тел. (02) 979 12 19, факс: (02) 971 12 17.

Молим, при изтегляне и попълване на формуляр, да го изпратите или до адреса на дистрибутора Натурпродукт ООД или на емейл: safety@naturpro.com.

За докладване на нежелана лекарствена реакция попълнете онлайн формуляра.

Към формуляра »

За съобщаване на инцидент, свързан с употребата на медицинско изделие, моля изтеглете формуляра.

Изтегляне на формуляра »

За съобщаване на нежелано събитие, свързано с употребата на хранителна добавка, моля изтеглете формуляра.

Изтегляне на формуляра »

За съобщаване на нежелан ефект при употреба на козметичен продукт, моля изтеглете този формуляр.

Изтегляне на формуляра »

Благодарим Ви!