Съжаляваме, срокът за попълване на адресните данни беше до 28.02.2017 г.