БЕСТИФЛЕКС ОСТЕО
С АКЦЕНТ ВЪРХУ ОСТЕОПОРОЗНИ СЪСТОЯНИЯ ПРИ ЖЕНИ И МЪЖЕ В РИСКОВА ГРУПА
Профлексон, сашета
Предназначен е за лица над 18 години, които искат да поддържат костите е хрущялите си здрави