Остеоприм
Допринася за поддържане на нормалното състояние на зъбите и костите.