Здравит Уронат
Уронат допринася за доброто състояние на уринарната система при остри и хронични уроинфекции, както и при бъбречно-каменна болест.