Турмирин Биослим
Допринася за засилване на метаболизма.
Улеснява разграждането на мазнини.