Санохепатик
За балансирано храносмилане и подобрени чернодробни и жлъчни функции.